Поръчка на лизинг с BNP Pariba

Данни за продукта

Име на продукта

ID на продукта

Цена на продукта
лв.

* Ако вече сте ни изпращали друга поръчка и все още нямате отговор или имате отказ скоро, моля първо да ни потърсите на телефон 0892286666 за да направим нужните уточнения. Благодарим Ви!

Вноска за лизинга

Цена на продукта: лв.

Изберете лизингов период:

Месечна вноска:
лв.

лв.

Данни за заявителя

Вашето име (попълва се)*

Вашата фамилия (попълва се)*

Вашето ЕГН (използва се само от BNP Pariba и не се съхранява при нас)*

Телефон за контакт (попълва се, моля проверете)*

Email за контакт (попълва се, моля проверете)*

Как да получите одобрение?
1. Трябва да сте над 18г.;
2. Да имате постоянен трудов договор;
3. Да имате добра кредитна история (да нямате просрочени кредити).

Декларирам, че съм запознат и приемам общите условия на сайта. Декларирам също, че съм над 16 години, и че се съгласявам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно разпоредбите на GDPR и ЗЗЛД. Деклаирам, че съм запознат и съгласен личните ми данни да бъдат обработвани от банка BNP Pariba за целите на кредитирането.